Công ty phần mềm Phi Long

Trụ sở chính Số 150 Nguyễn Huy Tự, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Văn phòng đại diện tại Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỰ ÁN CỦA PHẦN MỀM PHI LONG

Phần mềm Quản Lý thông tin dự án đầu tư do doanh nghiệp, cá nhân đầu tư

Quản lý dự án đầu tư do tỉnh , sở KHĐT phê duyệt chủ trương


Tính tổng thể của hệ thống

- Công nghệ sử dụng cho các phần mềm ứng dụng phải đảm tính hiện đại (không bị lạc hậu trong vòng 3-5 năm tới), có thể được triển khai trên các nền tảng phổ biến, không phụ thuộc vào thiết bị phần cứng.

- Phù hợp với hình thức, quy mô của đơn vị là Sở Kế hoạch và Đầu Tư và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

- Đảm bảo độ an toàn thông tin (có khả năng tự bảo vệ, bảo mật, thông tin liên tục).

- Đảm bảo về tốc độ xử lý nhanh và có hiệu quả.

- Có khả năng kết nối liên thông với các phần mềm ứng dụng khác của Tỉnh.

- Đáp ứng các văn bản quản lý có liên quan.

DỰ ÁN KHÁC