Công ty phần mềm Phi Long

Trụ sở chính Số 150 Nguyễn Huy Tự, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Văn phòng đại diện tại Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỰ ÁN CỦA PHẦN MỀM PHI LONG

Phần mềm quản lý đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh tại Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hậu Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, Hòa Bình( Sở KHĐT, Phòng Tài chính cấp huyện)

Đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm thiểu thời gian đăng ký thành lập hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tăng cường công tác phối hợp, quản lý nhà nước đối với DN, HTX, HKD trên địa bàn. Đảm bảo an toàn bảo mật trong việc lưu trữ hồ sơ, dữ liệu.HKD


  Phần mềm gồm có 4 modul chính:        

- Modul quản lý hồ sơ và hoạt động kinh doanh của  doanh nghiệp.

- Modul đăng ký kinh doanh và quản lý hợp tác xã, hộ kinh doanh.  

-  Modul tra cứu thông tin qua mạng                  

-  Modul thực hiện việc kết nối dữ liệu với cổng đăng ký kinh doanh quốc gia và dữ liệu của cục thuế cung cấp.

Nghiệp vụ chính như sau :

- Quản lý đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.

- Quản lý hoạt động sát nhập, chia tách của hợp tác xã.

- Quản lý việc mở văn phòng đại diện, chi nhánh của hợp tác xã.

- Quản lý việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và thông tin của hợp tác xã.

- Quản lý việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã.

- Quản lý việc giải thể của hợp tác xã.

- Quản lý đăng ký kinh doanh của hộ gia đình.

- Quản lý việc thay đổi đăng ký kinh doanh của hộ gia đình.

- Cảnh báo và thực hiện việc cảnh báo đối với hợp tác xã, hộ kinh doanh đã hết hạn đăng ký kinh doanh.

- Quản lý việc giải thể, tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh.

- Quản lý quy trình cấp giấy đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã, hộ kinh doanh và phục vụ công tác kiểm tra của cấp tỉnh đối với cấp huyện trong việc cấp giấy đăng ký kinh doanh.

- Quản lý và theo dõi các nghĩa vụ nhà nước của hợp tác xã, hộ kinh doanh.

- Phục vụ công tác báo cáo thống kê, truy xuất dữ liệu tổng hợp toàn tỉnh khi cần thiết.

Hệ thống đồng bộ và nhận dữ liệu từ cổng đăng ký kinh doanh quốc gia để cập nhật vào hệ thống phần mềm những doanh nghiệp đăng ký mới theo ngày. Các số liệu phát sinh về thuế và hoạt động kinh doanh được cập nhật định kỳ từ số liệu của ngành thuế. Số liệu sẽ được đồng bộ với số liệu lưu trữ trong hệ thống.

Hệ thống sẽ phân tích số liệu từ hai cơ quan, dữ liệu từ cơ quan thuế và dữ liệu của cục đăng ký kinh doanh; sau đó hệ thống sẽ tự động tổng hợp vào cơ sở dữ liệu của phần mềm để phục vụ công tác khai thác số liệu và lưu trữ lâu dài.

Hệ thống gồm 14 chức năng yêu cầu để đáp ứng việc kết nối dữ liệu và đồng bộ cơ sở dữ liệu.

 • Chức năng kiểm tra thiết lập kết nối vào cổng đăng ký kinh doanh quốc gia
 • Chức năng kiểm tra dữ liệu trên cổng đăng ký kinh doanh trước khi cập nhật.
 • Chức năng lọc dữ liệu đăng ký mới của doanh nghiệp trên cổng đăng ký quốc gia và cập nhật vào hệ thống
 • Chức năng kiểm tra thiết lập kết nối với đường dẫn dữ liệu của cục thuế.
 • Chức năng kiểm tra dữ liệu trước khi cập nhật.
 • Cập nhật tự động dữ liệu của cục thuế khi dữ liệu được đẩy lên đường dẫn.
 • Đồng bộ hóa dữ liệu cục thuế và so sánh với dữ liệu hiện tại của hệ thống.
 • Export dữ liệu ra file excel từ chương trình.
 • Kiểm tra, so sánh dữ liệu từ cổng đăng ký kinh doanh và dữ liệu của cục thuế.
 • Chức năng ngắt kết nối với hệ thống bên ngoài.
 • Chức năng nhận thủ công khi kết nối bị ngắt.
 • Thay đổi thiết lập đường dẫn khi hệ thống của cục thuế thay đổi.
 • Thay đổi thiết lập đường dẫn khi hệ thống của cổng đăng ký kinh doanh thay đổi.
 • Đồng bộ theo mã đăng ký kinh doanh và chuẩn hóa dữ liệu.
 • Số điện thoại Liên hệ và Tư vấn : 0949 171916
DỰ ÁN KHÁC