Công ty phần mềm Phi Long

Trụ sở chính Số 150 Nguyễn Huy Tự, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Văn phòng đại diện tại Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỰ ÁN CỦA PHẦN MỀM PHI LONG

Phần mềm quản lý đối tượng ( dành cho công an xã) tại Thái Nguyên, Yên Bái, Lạng Sơn, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tây Nguyên

Phần mềm quản lý dân cư trên địa bàn theo đơn vị hành chính phiên bản dành cho công an xã


Đơn vị chúng tôi đề xuất phương án xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu dân cư phục vụ quản lý, khai thác thông tin cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Trong đó tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

Hình thành một cơ sở dữ liệu duy nhất tổng hợp về dân cư, dân số để quản lý. Căn cứ để tạo lập cơ sở dữ liệu là tiến hành rà soát dữ liệu từ nguồn dữ liệu của các lĩnh vực. Đối chiếu với người dân để xác định dữ liệu trùng và sai lệch, dựa trên đơn vị hành chính nhỏ nhất là thôn xóm, tổ dân phố để xác định dữ liệu. Cơ sở dữ liệu này bao gồm:

 • Thông tin cơ bản của từng thành viên trong hộ gia đình như: Họ tên, ngày sinh, giới tính, giấy tờ tùy thân (CMND/Hộ chiếu...), nơi ở, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, nơi làm việc...
 • Tăng giảm dân số, đối tượng trong hộ khẩu
 • Thông tin về loại hộ gia đình: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình, hộ khá giả...
 • Thông tin về gia đình văn hóa.
 • Thông tin về gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.
 • Thông tin về nhà ở, đất đai, tài nguyên – môi trường của từng hộ gia đình
 • Thông tin về hộ kinh doanh trên địa bàn.
 • Thông tin về lao động việc làm và xuất khẩu lao động.
 • Thông tin về tình hình chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn xã, huyện, tỉnh
 • Thông tin về tình hình cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân.
 • Thông tin về giáo dục các cấp trên địa bàn xã ( danh sách ở các độ tuổi).
 • Thông tin về các đối tượng được nhà nước trợ cấp bảo trợ ( bảo trợ xã hội).
 • Thông tin về các tiêu chí phục vụ đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.
 • Các thông tin phục vụ cho công tác rà soát số liệu khác về dân cư.
DỰ ÁN KHÁC