Công ty phần mềm Phi Long

Trụ sở chính Số 150 Nguyễn Huy Tự, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Văn phòng đại diện tại Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỰ ÁN CỦA PHẦN MỀM PHI LONG

Phần mềm quản lý dự án đầu tư (Sở kế hoạch đầu tư) tại Đà Nẵng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Dương, Vũng Tàu, Hậu Giang, Hà Nội

Phần mềm ứng dụng cho các cơ quan nhà nước


 • Quản lý thông tin chung dự án xin chủ trương đầu tư
 • Quản lý thông tin chung dự án đã có chủ trương đầu tư
 • Tiếp nhận hồ sơ dự án (xin chủ trương, đã có chủ trương)
 • Thẩm định dự án theo  dõi tình hình thực hiện dự án: Kế hoạch bố trí, thực hiện, giải ngân, điều chuyển, quyết toán vốn…
 • Thanh tra dự án: Tiến độ thực hiện, báo cáo thanh tra, kiến nghị
 • Cam kết giải ngân, ước thực hiện, phân kỳ thực hiện, kết quả trúng thầu
 • Tình hình giải ngân.
 • Điều chỉnh dự án..
 • Báo cáo thống kê (theo mẫu quy định hiện hành)
 • Quản trị hệ thống (người sử dụng, phân quyền, chuẩn hóa các danh mục,…)
 • Theo dõi quy trình luân chuyển và xử lý hồ sơ…
 • Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ dự án
 • Tích hợp và chia sẻ thông tin với cổng hoặc trang thông tin điện tử
Đối tượng khách hàng:
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư các Tỉnh/Thành phố
 • Ủy ban nhân dân các Quận/Huyện
 • Các cơ quan khối hành chính nhà nước (Bộ, Cục, trung tâm...)
 • Tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp...
DỰ ÁN KHÁC