Công ty phần mềm Phi Long

Trụ sở chính Số 150 Nguyễn Huy Tự, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Văn phòng đại diện tại Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỰ ÁN CỦA PHẦN MỀM PHI LONG

Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đối tượng ngành LĐTBXH

Ứng dụng tại phòng lao động thương bình xã hội, phòng Tài chính cấp huyện, cấp tỉnh


Phần mềm quản lý các đối tượng đề nghị cấp thẻ BHYT trên địa bàn huyện

Phần mềm bao gồm các modul sau :

  • Modul quản lý và cập nhật thông tin các đối tượng BHYT cấp xã.

Phòng BHYT xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT. Cập nhật các đối tượng được cấp thẻ và chưa có thẻ trong hô gia đình. Nhập mới thông tin vào hệ thống. ( kiểm tra việc trùng dữ liệu đề nghị cấp thẻ)

  • Modul quản lý và Duyệt đề nghị cấp thẻ từ cấp xã theo đối tượng tại phòng Lao Động.

Phòng lao động duyệt thông tin đề nghị cấp thẻ BHYT của UBND xã.

  • Module quản lý dữ liệu thẻ BHYT cấp huyện.

Phòng BHYT Huyện  nhận dữ liệu đề nghị cấp thẻ từ phòng Lao động . Xác nhận và gưi danh sách các thẻ BHYT đã được cấp cho UBND xã.

DỰ ÁN KHÁC