Công ty TNHH phần mềm Phi Long

Trụ sở chính 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh - 38A Trường Chinh, Phường Trần Phú, Hà Tĩnh
Văn phòng đại diện tại Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CỬA HÀNG TỔNG THỂ

Phi Long Software cho phép bạn lựa chọn nhiều gói dịch vụ khác nhau như các phương án nâng cấp khi bạn mở rộng kinh doanh.

Gói cơ bản

5.000.000đ/hệ thống

(Cửa hàng nhỏ)

 • 01 cửa hàng
 • 01 quầy thanh toán
 • 03 người dùng
 • Bán hàng bằng mã vạch
 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý hóa đơn
 • Phân quyền người dùng
 • In hóa đơn
 • Báo cáo cơ bản
 • Theo dõi hoạt động kinh doanh qua điện thoại

Gói nâng cao

10.000.000đ/hệ thống

(Cửa hàng chuyên nghiệp)

 • 01 cửa hàng
 • 01 quầy thanh toán
 • 03 người dùng
 • Bán hàng bằng mã vạch
 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý hóa đơn
 • Phân quyền người dùng
 • In hóa đơn
 • Báo cáo cơ bản
 • Điểm bán hàng di động
 • Theo dõi hoạt động kinh doanh qua điện thoại

Gói chuỗi cơ bản

10.000.000đ/hệ thống

(Gói cơ bản x số cửa hàng)

 • 02 cửa hàng
 • 01 quầy thanh toán/01 cửa hàng
 • 03 người dùng/01 cửa hàng
 • Bán hàng bằng mã vạch
 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý hóa đơn
 • Phân quyền người dùng
 • In hóa đơn
 • Báo cáo đầy đủ liên cửa hàng
 • Theo dõi hoạt động kinh doanh qua điện thoại
 • Đồng bộ dữ liệu kinh doanh của tất cả cửa hàng

Gói chuỗi nâng cao

14.000.000đ/hệ thống

(Gói nâng cao x số cửa hàng)

 • 02 cửa hàng
 • Không giới hạn quầy thanh toán
 • Không giới hạn người dùng
 • Bán hàng bằng mã vạch
 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý hóa đơn
 • Phân quyền người dùng
 • In hóa đơn
 • Báo cáo đầy đủ liên cửa hàng
 • Điểm bán hàng di động
 • Theo dõi hoạt động kinh doanh qua điện thoại
 • Đồng bộ dữ liệu kinh doanh của tất cả cửa hàng