Công ty TNHH phần mềm Phi Long

VP miền trung : số 198 Nguyễn Trung Thiên, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh
VP Miền Nam : 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
VP Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM PHI LONG

Xây dựng bản đồ GIS tại Hà Nội, Hồ Chí Minh. Bình Dương, Hải Phòng, Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh

Hệ thống bản đồ GIS dùng cho các doanh nghiệp, đơn vị và cơ quan


Hệ thống thông tin địa lý GIS là gì?

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là GIS) được hình thành vào những năm 1960 và phát triển rất rộng rãi trong 10 năm lại đây. GIS ngày nay là công cụ trợ giúp quyết định trong nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng của nhiều quốc gia trên thế giới. GIS có khả năng trợ giúp các cơ quan chính phủ, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các cá nhân... đánh giá được hiện trạng của các quá trình, các thực thể tự nhiên, kinh tế - xã hội thông qua các chức năng thu thập, quản lý, truy vấn, phân tích và tích hợp các thông tin được gắn với một nền hình học (bản đồ) nhất quán trên cơ sở toạ độ của các dữ liệu đầu vào.

Khi xây dựng một hệ thống GIS ta phải quyết định xem GIS sẽ được xây dựng theo mô hình ứng dụng nào, lộ trình và phương thức tổ chức thực hiện nào. Chỉ trên cơ sở đó người ta mới quyết định xem GIS định xây dựng sẽ phải đảm đương các chức năng trợ giúp quyết định gì và cũng mới có thể có các quyết định về nội dung, cấu trúc các hợp phần còn lại của hệ thống cũng như cơ cấu tài chính cần đầu tư cho việc hình thành và phát triển hệ thống GIS. Với một xã hội có sự tham gia của người dân và quá trình quản lý thì sự đóng góp tri thức từ phía cộng đồng đang ngày càng trở nên quan trọng và càng ngày càng có vai trò không thể thiếu.

Mô phỏng về GIS

Hình 1. Mô phỏng về GIS.

Theo cách tiếp cận truyền thống, GIS là một công cụ máy tính để lập bản đồ và phân tích các sự vật, hiện tượng thực trên Trái đất. Công nghệ GIS kết hợp các thao tác cơ sở dữ liệu thông thường (như cấu trúc hỏi đáp) và các phép phân tích thống kê, phân tích không gian. Những khả năng này phân biệt GIS với các hệ thống thông tin khác và khiến cho GIS có phạm vi ứng dụng rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau (phân tích các sự kiện, dự đoán tác động và hoạch định chiến lược).

Việc áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực dữ liệu không gian đã tiến những bước dài: từ hỗ trợ lập bản đồ (CAD mapping) sang hệ thống thông tin địa lý (GIS). Cho đến nay cùng với việc tích hợp các khái niệm của công nghệ thông tin như hướng đối tượng, GIS đang có bước chuyển từ cách tiếp cận cơ sở dữ liệu (database approach) sang hướng tri thức (knowledge approach)

Hệ thống thông tin địa lý là hệ thống quản lý, phân tích và hiển thị tri thức địa lý, tri thức này được thể hiện qua các tập thông tin:

  • Các bản đồ: giao diện trực tuyến với dữ liệu địa lý để tra cứu, trình bày kết quả và sử dụng như là một nền thao tác với thế giới thực
  • Các tập thông tin địa lý: thông tin địa lý dạng file và dạng cơ sở dữ liệu gồm các yếu tố, mạng lưới, topology, địa hình, thuộc tính
  • Các mô hình xử lý: tập hợp các quy trình xử lý để phân tích tự động
  • Các mô hình dữ liệu: GIS cung cấp công cụ mạnh hơn là một cơ sở dữ liệu thông thường bao gồm quy tắc và sự toàn vẹn giống như các hệ thông tin khác. Lược đồ, quy tắc và sự toàn vẹn của dữ liệu địa lý đóng vai trò rất quan trọng
  • Metadata: hay tài liệu miêu tả dữ liệu, cho phép người sử dụng tổ chức, tìm hiểu và truy nhập được tới tri thức địa lý..

5 chức năng quan trọng của GIS

GIS có 5 chức năng chủ yếu:

– Thu thập dữ liệu

Là công việc khó khăn và nặng nề nhất trong quá trình xây dựng một ứng dụng GIS. Các dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như dữ liệu đo đạc từ thực địa, dữ liệu từ các loại bản đồ, dữ liệu thống kê…

– Thao tác dữ liệu

Vì các dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn có định dạng khác nhau và có những trường hợp các dạng dữ liệu đòi hỏi được chuyển dạng và thao tác theo một số cách để tương thích với hệ thống.

– Quản lý dữ liệu

Là một chức năng quan trọng của tất cả các hệ thông tin địa lý. Hệ thống thông tin địa lý phải có khả năng điều khiển các dạng khác nhau của dữ liệu, đồng thời quản lý hiệu quả một khối lượng lớn dữ liệu với một trật tự rõ ràng.

Một yếu tố quan trọng của GIS là khả năng liên kết hệ thống giữa việc tự động hóa bản đồ và quản lý cơ sở dữ liệu (sự liên kết giữa dữ liệu không gian và thuộc tính của đối tượng). Các dữ liệu thông tin mô tả cho một đối tượng bất kỳ có thể liên hệ một cách hệ thống với vị trí không gian của chúng. Sự liên kết đó là một ưu thế nổi bật của việc vận hành GIS.

– Phân tích dữ liệu

GIS cung cấp khả năng hỏi đáp, tìm kiếm, truy vấn đơn giản “chỉ nhấn và nhấn” và các công cụ phân tích dữ liệu không gian mạnh mẽ để cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác, hỗ trợ ra quyết định cho những nhà quản lý và quy hoạch.

– Hiển thị dữ liệu

GIS cho phép hiển thị dữ liệu tốt nhất dưới dạng bản đồ hoặc biểu đồ. Ngoài ra còn có thể xuất dữ liệu thuộc tính ra các bảng excel, tạo các bản báo cáo thống kê, hay tạo mô hình 3D, và nhiều dữ liệu khác.

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) được ứng dụng như thế nào?

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã không còn xa lạ tại Việt Nam. Nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, cụ thể là:

– Lập bản đồ

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) được sử dụng để thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu liên quan đến không gian. Nó bao gồm phân tích vị trí không gian và tổ chức các lớp thông tin thành hình ảnh trực quan bằng cách sử dụng bản đồ và cảnh 3D.

Hệ thống bản đồ của một khu vực.

Hình 4. Hệ thống bản đồ của một khu vực.

– Quy hoạch đô thị

Trong quy hoạch đô thị, GIS có thể được sử dụng như một cơ sở dữ liệu không gian và như một công cụ phân tích và mô hình hóa. Nó cũng giúp các nhà quy hoạch đô thị xác định và thiết lập các tiêu chí phân vùng cho phép mở rộng phát triển đô thị.

– Lập kế hoạch giao thông vận tải

Trong ngành Giao thông vận tải, GIS được sử dụng để lập kế hoạch cơ sở hạ tầng đường bộ và tuyến đường mới, cải thiện khả năng di chuyển trên toàn quốc và hoặc khu vực.

Hệ thống thông tin địa lý và giao thông vận tải

Hình 5. Hệ thống thông tin địa lý và giao thông vận tải.

– Rủi ro thiên tai và quản lý

GIS đã được sử dụng để quản lý các vấn đề môi trường và đặc biệt trong việc cứu trợ thiên tai. Từ dự đoán các sự kiện thiên tai lớn hơn để quản lý các hành động sau thiên tai.

Quản lý và thể hiện các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai

Hình 6. Quản lý và thể hiện các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai.

– Chuỗi giá trị nông nghiệp

GIS trong chuỗi giá trị nông nghiệp giúp tạo ra các kỹ thuật canh tác hiệu quả hơn, cùng với việc phân tích dữ liệu đất, hiểu tính thời vụ và dự đoán sản lượng. Điều này có thể làm tăng sản lượng lương thực ở các khu vực khác nhau trên thế giới

Chế độ xem màn hình CropScape

Hình 7. Chế độ xem màn hình CropScape

– Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Với sự trợ giúp của thông tin GIS, các nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể được duy trì và quản lý đầy đủ. Nó đặc biệt quan trọng đối với việc phân bổ và phân bố địa lý nước, rừng, các điểm nóng đa dạng sinh học quan trọng, v.v.

Dữ liệu sinh khối gỗ trên mặt đất của Josef Kellndorfer và Wayne Walker

Hình 8. Dữ liệu sinh khối gỗ trên mặt đất của Josef Kellndorfer và Wayne Walker. Bản đồ của NASA, 2011.

– Khảo sát

Sử dụng GIS trong Khảo sát liên quan đến việc đo lường vị trí của các đối tượng trên trái đất và việc sử dụng Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GNSS) cho mục đích này. Dữ liệu được tích hợp trong hệ thống có thể ước tính diện tích và chuẩn bị các bản đồ kỹ thuật số.

– Sức khỏe cộng đồng

GIS đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch trợ giúp và phân tích việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa các khu vực.

. Bản đồ bệnh tật hiện đại hơn cho thấy những ca tử vong do bệnh tim ở nam giới da trắng ở Hoa Kỳ từ năm 2000–2004

Nếu bạn đang có nhu cầu xây dựng bản đồ GIS hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại : 094917916 hoặc qua mail : hotrophanmemphilong@gmail.com để được tư vấn chi tiết