Công ty TNHH phần mềm Phi Long

VP miền trung : số 198 Nguyễn Trung Thiên, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh
VP Miền Nam : 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
VP Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM PHI LONG

Phần mềm Quản Lý thông tin dự án đầu tư do doanh nghiệp, cá nhân đầu tư

Quản lý dự án cho các doanh nghiệp đầu tư


Tính tổng thể của hệ thống

- Công nghệ sử dụng cho các phần mềm ứng dụng phải đảm tính hiện đại (không bị lạc hậu trong vòng 3-5 năm tới), có thể được triển khai trên các nền tảng phổ biến, không phụ thuộc vào thiết bị phần cứng.

- Phù hợp với mọi doanh nghiệp và chủ đầu tư

- Đảm bảo độ an toàn thông tin (có khả năng tự bảo vệ, bảo mật, thông tin liên tục).

- Đảm bảo về tốc độ xử lý nhanh và có hiệu quả.

- Có khả năng kết nối liên thông với các phần mềm ứng dụng khác 

- Đáp ứng các văn bản quản lý có liên quan.