Công ty TNHH phần mềm Phi Long

Trụ sở chính 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh - 38A Trường Chinh, Phường Trần Phú, Hà Tĩnh
Văn phòng đại diện tại Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỰ ÁN CỦA PHẦN MỀM PHI LONG

Phần mềm quản lý dữ liệu tổng hợp dân cư tại cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh

- Phần mềm quản lý dữ liệu tổng hợp của công dân theo hộ gia đình phục vụ công tác quản lý của các ngành các cấp


Đơn vị chúng tôi đề xuất phương án xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu tổng hợp hộ gia đình phục vụ quản lý, khai thác thông tin cấp xã. Trong đó tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

Hình thành một cơ sở dữ liệu duy nhất tổng hợp về hộ gia đình để quản lý. Căn cứ để tạo lập cơ sở dữ liệu là tiến hành rà soát dữ liệu từ nguồn dữ liệu của các lĩnh vực. Đối chiếu với người dân để xác định dữ liệu trùng và sai lệch, dựa trên đơn vị hành chính nhỏ nhất là thôn xóm, tổ dân phố để xác định dữ liệu. Cơ sở dữ liệu này bao gồm:

 • Thông tin cơ bản của từng thành viên trong hộ gia đình như: Họ tên, ngày sinh, giới tính, giấy tờ tùy thân (CMND/Hộ chiếu...), nơi ở, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, nơi làm việc...
 • Thông tin về loại hộ gia đình: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình, hộ khá giả...
 • Thông tin về gia đình văn hóa.
 • Thông tin về gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.
 • Thông tin về nhà ở, đất đai, tài nguyên – môi trường của từng hộ gia đình
 • Thông tin về hộ kinh doanh trên địa bàn.
 • Thông tin về lao động việc làm và xuất khẩu lao động.
 • Thông tin về tình hình chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn xã.
 • Thông tin về tình hình cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân.
 • Thông tin về giáo dục các cấp trên địa bàn xã ( danh sách ở các độ tuổi).
 • Thông tin về các đối tượng được nhà nước trợ cấp bảo trợ ( bảo trợ xã hội).
 • Thông tin về các tiêu chí phục vụ đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.
 • Các thông tin phục vụ cho công tác rà soát số liệu khác về hộ gia đình.

Liên hệ để được tư vấn : 0949 171916

 

DỰ ÁN KHÁC