Công ty TNHH phần mềm Phi Long

VP miền trung : số 198 Nguyễn Trung Thiên, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh
VP Miền Nam : 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
VP Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM PHI LONG

Phần mềm quản lý cho hộ kinh doanh tại Bình dương, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hậu Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, Hòa Bình

Phần mềm hộ kinh doanh, người kinh doanh online


 1. Quản lý nhập xuất tồn
  • Cho phép tính giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau phù hợp với mọi loại hình kinh doanh.
  • Hàng tồn kho được cảnh báo dựa trên quy định giới hạn tồn tối thiểu và giới hạn tồn tối đa.

             - Trung bình tháng, trung bình di động,
             - Nhập trước -  xuất trước
             - Nhập sau -  xuất trước
             - Đích danh.

Báo cáo tồn kho, sổ chi tiết vật tư, chi tiết nhập – xuất hàng hóa…

 1. Quản lý doanh thu
  • Quản lý doanh thu theo ngày/quý/năm
  • Quản lý chi tiết doanh thu, chiết khấu
  • Quản lý tổng hợp doanh thu
  • Phân tích doanh thu theo từng thời điểm
  • Quản lý hàng bán trả lại
  • Báo cáo doanh số theo nhân viên
  • Biểu đồ phân tích doanh số
 2.   Quản lý thu chi tiền mặt, tiền ngân hàng
  • Quản lý tổng hợp thu tiền mặt/ tiền gửi
  • Quản lý chi tiết thu tiền mặt/ tiền gửi
  • Bảng cân đối thu chi
  • Quản lý tổng hợp chi
  • Quản lý chi tiết chi
  • Sổ quỹ tiền mặt, ngân hàng
 3. Quản lý công nợ
  • Bảng tổng hợp công nợ khách hàng
  • Bảng chi tiết công nợ khách hàng
  • Bảng tổng hợp công nợ khách hàng theo hóa đơn
  • Bảng chi tiết công nợ khách hàng theo hóa đơn
  • Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp
  • Bảng chi tiết công nợ nhà cung cấp
  • Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp theo hóa đơn
 4. Quản lý chương trình khuyến mãi
  • Khuyến mãi bằng tiền, giảm giá, chiết khấu
  • Khuyến mãi tặng hàng, hàng tặng hàng
  • Khuyến mãi bằng cả tiền và hàng         
 5. Quản lý hợp đồng và tính hoa hồng :
  • Danh mục hợp đồng : Số, ngày,thời hạn, nội dung, giá trị
  • Bảng tỷ lệ hoa hồng cho hợp đồng.
  • Tính hoa hồng cho người giới thiệu
  • Tính hoa hồng cho nhân viên kinh doanh

Báo cáo doanh số tháng