Công ty TNHH phần mềm Phi Long

VP miền trung : số 198 Nguyễn Trung Thiên, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh
VP Miền Nam : 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
VP Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM PHI LONG

Phần mềm kế toán, quản lý doanh nghiệp tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Nghệ An, Phú Yên, Bình Định, Tây Ninh, Bến Tre

Cung cấp phần mềm kế toán


 là giải pháp phần mềm quản trị tài chính kế toán với các phân hệ nghiệp vụ sau:

 1. Quản trị hệ thống
 2. Kế toán tổng hợp
 3. Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
 4. Kế toán công nợ phải thu
 5. Kế toán công nợ phải trả
 6. Kế toán hàng tồn kho
 7. Quản trị phí
 8. Giá thành dự án, công trình
 9. Quản lý tài sản cố định
 10. Quản lý công cụ, dụng cụ
 11. Kế toán chủ đầu tư
 12. Báo cáo thuế
 13. Thuế TNCN
 14. Thông tin nhanh