Công ty TNHH phần mềm Phi Long

Trụ sở chính 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh - 38A Trường Chinh, Phường Trần Phú, Hà Tĩnh
Văn phòng đại diện tại Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỰ ÁN CỦA PHẦN MỀM PHI LONG

Phần mềm kế toán, quản lý doanh nghiệp tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Nghệ An, Phú Yên, Bình Định, Tây Ninh, Bến Tre

Cung cấp phần mềm kế toán


 là giải pháp phần mềm quản trị tài chính kế toán với các phân hệ nghiệp vụ sau:

 1. Quản trị hệ thống
 2. Kế toán tổng hợp
 3. Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
 4. Kế toán công nợ phải thu
 5. Kế toán công nợ phải trả
 6. Kế toán hàng tồn kho
 7. Quản trị phí
 8. Giá thành dự án, công trình
 9. Quản lý tài sản cố định
 10. Quản lý công cụ, dụng cụ
 11. Kế toán chủ đầu tư
 12. Báo cáo thuế
 13. Thuế TNCN
 14. Thông tin nhanh
DỰ ÁN KHÁC