Công ty TNHH phần mềm Phi Long

VP miền trung : số 198 Nguyễn Trung Thiên, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh
VP Miền Nam : 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
VP Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM PHI LONG

Phần mềm cân điện tử Ô Tô

Phần mềm quản lý cân điện tử ô tô


Các chức năng chính Phần mềm quản lý cân điện tử 

 • – Quản lý hàng hóa qua trạm cân với nhiều loại hình: Nhập hàng, Xuất hàng và cân hàng dịch vụ.
 • – In phiếu cân theo biểu mẫu đã được thiết lập sẵn. In phiếu cho từng chuyến xe và in báo báo tổng hợp theo ca, ngày, tháng và nhiều tháng).
 • – Chức năng cân và quản lý số Container, tự động trừ Tare, tên tàu(Lô hàng)…
 • – Chức năng cân dịch vụ và tự động tính tiền cân dịch vụ, thống kê doanh thu cân dịch vụ (đối với loại hình cân dịch vụ).
 • – Quản lý thông tin về khách hàng: Công ty, người đại diện, thông tin liên lạc…:
 • – Quản lý thông tin về hàng hóa, lô hàng, nhóm hàng
 • – Thống kê báo cáo các thông tin được lưu trữ:
 • – Thống kê số lượng Hàng Nhập
 • – Thống kê số lượng Hàng Xuất
 • – Thống kê số liệu trong ngày, tháng, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.
 • – Thống kê số lượng chi tiết theo nhiều điều kiện liên quan:  tên hàng hoá, theo ca làm việc, số xe, tên khách hàng
 • – Lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau: Lô hàng, Hợp đồng…
 • – In báo cáo đối với các dữ liệu được thống kê, xuất dữ liệu sang các dạng file: Excell, pdf, Word
 • – Ứng dụng rộng rãi cho các loại cân điện tử: Trạm cân xe tải, Cân sàn điện tử….
 • Có thể tích hợp vào các hệ thống phần mềm khác nhau để quản lý.