Công ty TNHH phần mềm Phi Long

VP miền trung : số 198 Nguyễn Trung Thiên, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh
VP Miền Nam : 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
VP Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM PHI LONG

Phần mềm quản lý hoạt động khuyến nông

Dành cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh


Phần mềm quản lý khuyến nông trong hoạt động nông nghiệp, gúp nâng cao năng suất cho công ty, nhà máy và các cơ quan quản lý

Nhóm chức năng chung của hệ thống

Quản lý người dung

Cấu hình hệ thống

Đơn vị sử dụng

Nhật ký sử dụng của hệ thống

              Danh mục phòng ban

              Danh mục bộ phận

              Danh mục vùng

              Danh mục thôn xóm, tổ phố

              Danh mục xã phường

              Danh mục huyện, thị xã, Thành phố

              Danh mục tỉnh

              Danh mục vị trí

              Danh mục loại giống

              Danh mục loại phân bón

              Danh mục khách hàng

              Danh mục các tiêu chuẩn

              Danh mục công đoạn

              Phần nghiệp vụ của hệ thống

Danh sách các chức năng nghiệp vụ

O1

Nhận mục tiêu từ Công Ty

O2

Xây dựng kế hoạch công việc

O3

Nhận giống từ các vùng sản xuất

O4

Qui định chứng từ,  chuẩn bị công cụ

O5

Kiểm tra theo dõi thời tiết

O6

Chọn vùng sản xuất

O7

Nhập phân bón

O8

Mua thuốc bảo vệ thực vật

O9

Làm giấy đề nghị giá thu mua

O10

Qui định phương pháp trồng

O11

Tìm diện tích và làm hợp đồng

O12

Đo diện tích bằng GPS

O13

Lên lịch trồng và xin giống

O14

Phát phân bón

O15

Phát hạt giống và Ký giấy ủy quyền

O16

Kiểm tra Nông Dân trồng

O17

Kiểm tra sự nẫy mầm, thiệt hại và DT thực tế

O18

Phát thuốc BVTV

O19

Tưới nước

O20

Kiểm tra cách ly

O21

Kiểm tra khử lẫn

O22

Kiểm tra rút cờ

O23

Kiểm tra chặt cây bố

O24

Đánh giá sâu

O25

Đánh Giá bệnh

O26

Đánh giá năng suất

O27

Lập kế hoạch thu hoạch

O28

Lập phương pháp thu hoạch

O29

Phương pháp cân điện tử

O30

Giao nhận bao

O31

Trả tiền cho Nông Dân

O32

Điều tra thu nhập và PP trồng của N.D

O33

Tổng hợp số liệu

O34

Trả tiền đại diện 

O35

Đánh giá kết quả công việc