Công ty TNHH phần mềm Phi Long

VP miền trung : số 198 Nguyễn Trung Thiên, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh
VP Miền Nam : 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
VP Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM PHI LONG

phần mềm Quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội Tại Tuyên Quang, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Bình Thuận, Đắc Lak, Gia Lai, Kom Tum, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu

Phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội


Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội sẽ bao gồm:

 

+ Xét duyệt đối tượng  phù hợp với điều kiện bảo trợ xã hội.

+ Quản lý sự biến động, thay đổi của các đối tượng Bảo Trợ Xã Hội.

+ Quản lý các chế độ chính sách, mức hưởng, mức hỗ trợ với từng đối tượng.

+ Quản lý địa chỉ của tối tượng bảo trợ theo thôn, xóm, xã phương và địa chỉ đối tượng.

+ Quản lý chế độ thẻ BHYT.

 

Quản lý người có công với cách mạng:

 

+ Quản lý các cán bộ hoạt động trước cách mạng tháng tám.

+ Quản lý hồ sơ liệt sỹ.

+ Quản lý hồ sơ các anh hùng cách mạng.

+ Quản lý hồ sơ thương binh.

+ Quản lý hồ sơ các thanh niên xung phong.

+ Quản lý hồ sơ các bà mẹ Việt Nam anh hùng.

+ Quản lý hồ sơ các thương bệnh  binh và các thương binh.

+ Quản lý danh sách các hồ sơ người lao động kháng chiến bị thù địch tỳ đày.

+ Quản lý hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

+ Quản lý danh sách các mộ liệt sỹ.