Công ty TNHH phần mềm Phi Long

VP miền trung : số 198 Nguyễn Trung Thiên, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh
VP Miền Nam : 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
VP Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM PHI LONG

Phần mềm quản lý đơn thư và khiếu nại tố cáo tại Bình Phước, Hà Nội, Quảng Nam, Bình Thuận, Bắc Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Đắc Lắc, Phú Yên

Phần mềm quản lý đơn thư và khiếu nại tố cáo tại Bình Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định, Hậu Giang, An Giang, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Gia Lai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình


- Quản lý tiếp công dân:

                Đảm nhận các chức năng cho phép người dùng thực hiện việc theo dõi tình hình tiếp công dân cho việc thụ lý đơn thư khiếu nại tố cáo. Bên cạnh đó cho phép người dùng thông báo về lịch tiếp công dân, về các văn bản trả lời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của các cơ quan chức năng.

- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo: 

               Đảm nhận các chức năng cho phép người dùng tại phòng tiếp nhận đơn thư thực hiện các hoạt động tiếp nhận đơn thư và phân phối đơn thư một cách hợp lý đến các đơn vị chuyên môn liên quan. Cho phép các đơn vị chuyên môn tiếp nhận thụ lý và xử lý các đơn thư.

- Tra cứu đơn thư:

              Đảm nhận các chức năng cho phép người dùng tra cứu thông tin đơn thư khiếu nại tố cáo.

- Thống kê báo cáo đơn thư:

             Đảm nhận các chức năng tổng hợp, thống kê, báo cáo các số liệu phục vụ cho các nhu cầu quản lý của từng cấp liên quan.

- Thống kê báo cáo tình hình tiếp công dân:

              Tổng hợp số liệu các cuộc hẹn tiếp công dân  

- Có khả năng Kết nối với cơ sở dữ liệu khiếu nại tố cáo của Thanh tra chính Phủ