Công ty TNHH phần mềm Phi Long

VP miền trung : số 198 Nguyễn Trung Thiên, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh
VP Miền Nam : 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
VP Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM PHI LONG

Phần mềm quản lý đối tượng Bảo Trợ xã hội, Người có công tại Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thái Bình, Thái Nguyên, Đồng Nai, Bình Dương, Đăk Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Bình Thuận, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Nội

Hệ thống phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, Người có công phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan nhà nước tại chính quyền các cấp từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh


Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội

- Xét duyệt đối tượng

- Quản lý biến động của đối tượng Bảo trợ xã hội

- Quản lý về chế độ chính sách, mức hưởng, chế độ hượng

- Quản lý theo thôn xóm, xã phường và địa chỉ đối tượng

- quản lý chế độ thẻ BHYT

Quản lý người có công

- Quản lý cán bộ hoạt động trước cách mạng tháng tám
- Quản lý người lao động tiền khởi nghĩa
- Quản lý hồ sơ các liệt sỹ
- Quản lý hồ sơ của các anh hùng
- Quản lý hò sơ thương binh.
- Quản lý hố sơ thanh niên xung phong.
- Quản lý danh sách hồ sơ các bà mẹ Việt Nam anh hùng
- Quản lý danh sách hồ sơ các thương bệnh binh và các thương binh
- Quản lý danh sách hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
- Quản lý danh sách hồ sơ người tham gia kháng chiến
- Quản lý danh sách hồ sơ người có công với cách mạng
- Quản lý hồ sơ bị bệnh NN
- Quản lý hồ sơ bị TNLĐ
- Quản lý hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
- Quản lý danh sách các Mộ liệt sỹ
- Lập các báo cáo.