Công ty TNHH phần mềm Phi Long

VP miền trung : số 198 Nguyễn Trung Thiên, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh
VP Miền Nam : 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
VP Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM PHI LONG

Phần mềm quản lý dữ liệu tổng hợp của ngành lao động

Ứng dụng tại phòng lao động thương bình xã hội, phòng Tài chính cấp huyện, cấp tỉnh


- Quản lý người có công

- Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội

- Quản lý thân nhân người có công

- Quản lý người tham gia kháng chiến

- Quản lý đối tượng huân huy chương

- Quản lý đối tượng hộ có mức sống trung bình