Công ty TNHH phần mềm Phi Long

Trụ sở chính 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh - 38A Trường Chinh, Phường Trần Phú, Hà Tĩnh
Văn phòng đại diện tại Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỰ ÁN CỦA PHẦN MỀM PHI LONG

Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đối tượng ngành LĐTBXH

Ứng dụng tại phòng lao động thương bình xã hội, phòng Tài chính cấp huyện, cấp tỉnh


- Quản lý người có công

- Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội

- Quản lý thân nhân người có công

- Quản lý người tham gia kháng chiến

- Quản lý đối tượng huân huy chương

- Quản lý đối tượng hộ có mức sống trung bình

DỰ ÁN KHÁC