Công ty TNHH phần mềm Phi Long

VP miền trung : số 198 Nguyễn Trung Thiên, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh
VP Miền Nam : 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
VP Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
Lưu ý thông tin gì khi xây dựng website

Lưu ý thông tin gì khi xây dựng website

Các doanh nghiệp B2B cho rằng những thông tin liên hệ là những yếu tố nội dung tốt nhất để thiết lập lòng tin đối với website bán hàng của mình, theo như báo cáo gần đây của KoMarketing và Huff Industrial Marketing.


Báo cáo này dựa trên cơ sở dữ liệu từ tháng 10 và tháng 11 năm 2014 khảo sát trên 262 chuyên gia những người có trách nhiệm hoặc có ảnh hưởng đến những quyết định bán hàng của các doanh nghiệp B2B;

Bên cạnh đó, những người trả lời khảo sát cho rằng tập hợp những thông tin nhân khẩu học và những thông tin về marketing truyền thông bao gồm báo cáo nghiên cứu, những nghiên cứu về các trường hợp cụ thể - Case Study, các tài liệu công khai cũng giúp xây dựng lòng tin đối với trang web của họ.

Dưới đây là những từ khóa tìm được trong bài báo cáo.

Yếu tố trang chủ

·         86% những người tham gia khảo sát mong muốn nhìn thấy thông tin sản phẩm/ dịch vụ trên trang chủ của website

·         64% mong muốn nhìn thấy thông tin liên hệ trên trang Home

·         52% mong muốn nhìn thấy những thông tin giới thiệu về công ty trên trang Home.

Nội dung còn thiếu

·         51% những người trả lời khảo sát nói rằng những thông tin liên hệ là yếu tố bị thiếu nhiều nhất ở mỗi website

·         37% nói rằng danh sách khách hàng là yếu tố bị thiếu nhiều nhất của mỗi website.

·         59% những người được khảo sát nói rằng sự thiếu sót những thông tin hỗ trợ kỹ thuật chính là những yếu tố bán hàng và sản phẩm bị thiếu nhiều nhất ở mỗi website

·         57% nói rằng giá là yếu tố bán hàng và sản phẩm bị thiếu nhiều nhất ở mỗi website.

Tại sao người mua lại rời bỏ website của bạn?

·         46% những người trả lời nói rằng họ sẽ rời bỏ một website chính bởi sự thiếu sót của thông điệp hoặc không thể nói lên được đó là công ty gì.

·         44% sẽ rời bở website nếu họ sẽ không dễ dàng tìm được những thông tin liên hệ.

Về bài nghiên cứu: Bài báo cáo được dựa trên cơ sở dữ liệu của một bài khảo sát được thực hiện trong tháng 10 và 11 năm 2014 với 262 chuyên gia những người có trách nhiệm, hoặc có ảnh hưởng; người quyết định mua hàng của doanh nghiệp B2B.

Sưu tầm từ Internet