Công ty TNHH phần mềm Phi Long

VP miền trung : số 198 Nguyễn Trung Thiên, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh
VP Miền Nam : 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
VP Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
Lập trình hướng đối tượng là gì

Lập trình hướng đối tượng là gì

Định nghĩa về lập trình hướng đối tượng


Lập trình hướng đối tượng ( OOP ) là một mô hình lập trình dựa trên khái niệm " đối tượng ", có thể chứa dữ liệu và  : dữ liệu ở dạng trường (thường được gọi là thuộc tính hoặc thuộc tính ) và mã, ở dạng thủ tục (thường được gọi là các phương pháp ).

Đặc điểm chung của các đối tượng là các thủ tục (hoặc phương thức) được gắn vào chúng và có thể truy cập và sửa đổi các trường dữ liệu của đối tượng. Trong nhãn hiệu OOP này, thường có một tên đặc biệt như hoặc dùng để chỉ đối tượng hiện tại. Trong OOP, các chương trình máy tính được thiết kế bằng cách biến chúng ra khỏi các đối tượng tương tác với nhau. [1] [2] Các ngôn ngữ OOP rất đa dạng, nhưng những ngôn ngữ phổ biến nhất là dựa trên lớp , có nghĩa là các đối tượng là thể hiện của các lớp , cũng xác định kiểu của chúng .thisself

Nhiều ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi nhất (chẳng hạn như C ++, Java, Python, v.v.) là đa mô hình và chúng hỗ trợ lập trình hướng đối tượng ở mức độ lớn hơn hoặc thấp hơn, thường kết hợp với lập trình thủ tục , mệnh lệnh . Các ngôn ngữ hướng đối tượng quan trọng bao gồm: Java , C ++ , C # , Python , R , PHP , Visual Basic.NET , JavaScript , Ruby , Perl , SIMSCRIPT , Object Pascal , Objective-C , DartSwift , Scala , Kotlin , Common Lisp , MATLAB và Smalltalk .