Công ty TNHH phần mềm Phi Long

VP miền trung : số 198 Nguyễn Trung Thiên, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh
VP Miền Nam : 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
VP Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
Mức lương của lập trình viên viết phần mềm hiện nay

Mức lương của lập trình viên viết phần mềm hiện nay

Trích dẫn Topdev và vneconomy


Mức lương của lập trình viên viết phần mềm hiện nay ( năm 2023) tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Theo số liệu, hầu hết các vị trí công nghệ thông tin đều bắt đầu sự nghiệp với mức lương không có sự chênh lệch quá lớn. Nhưng sau 2 năm đầu tiên trong sự nghiệp, mô hình lương sẽ đi theo hướng khác liên quan đến công nghệ và có thể bị ảnh hưởng rất nhiều từ thị trường việc làm, tình hình kinh tế và các yêu cầu kinh doanh mới nổi.